Welcome to Sơn La

Sơn La là tỉnh miền núi, nằm ở trung tâm của vùng Tây Bắc, cách Hà Nội trên 300 km, phía Bắc giáp các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, phía Đông là Phú Thọ, Hòa Bình, phía Tây giáp Lai Châu, Điện Biên, phía Nam giáp tỉnh Thanh Hóa và có 250 km đường biên giới chung với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, dân...

Tập huấn nghiệp vụ du lịch cộng đồng tại bản Hụm năm 2012

Hình thức tổ chức tập huấn theo phương pháp kết hợp tư duy độc lập và thảo luận hợp tác theo nhóm, lý thuyết đi đôi với...

  Phiên họp ra mắt hội đồng tư vấn du lịch

  Trọng tâm của phiên họp nhằm tập hợp những cá nhân nổi bật từ các đối tác thuộc khu vực nhà nước và tư nhân trong ngành...

    
   HỘI THẢO PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH TỈNH SƠN LA
   GIAI ĐOẠN 2012 – 2015

         Hội thảo phát triển kinh tế du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 – 2015 do Hội Khoa học kinh tế phối hợp với Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch tỉnh Sơn La, Công ty cổ phần du lịch Công Đoàn Sơn La tổ chức đã diễn ra ngày 4/12/2012 tại khách sạn Công Đoàn Sơn La.
    
        Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban quản lý khu du lịch Mộc Châu; cùng đại diện các đơn vị kinh doanh nhà hàng, khách sạn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Sơn La.
    
        Sơn La hiện nay được đánh giá là tỉnh miền núi có nguồn tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn phong phú, hấp dẫn. Trong những năm gần đây Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã xác định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp mang lại lợi ích lớn cho xã hội. Tại hội thảo đại biểu đã được nghe các bài tham luận đánh giá về tiềm năng, thực trạng du lịch Sơn La, những khó khăn hạn chế và vai  trò của công tác thông tin, xúc tiến du lịch trong sự nghiệp phát triển kinh tế du lịch Sơn La; Đánh giá công tác bảo tồn, phát huy những nét văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch trong thời gian tới.
        Trên cơ sở đó đại biểu tham gia hội thảo đã thảo luận và đưa ra được một số giải pháp phát triển du lịch trong thời gian tới như sau:
        Một là: Tổ chức quy hoạch, hợp tác và liên kết phát triển du lịch;
        Hai là: Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ;
        Ba là: Tăng cường công tác thông tin, xúc tiến quảng bá du lịch;
       Bốn là: Quan tâm tới vấn đề đào tạo nguồn nhân lực là một trong những yếu tố nền tảng để phát triển du lịch nhằm xây dựng một Sơn La công nghiệp hóa, hiện đại hóa; một Sơn La mến khách, góp phần thúc đẩy Sơn La trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch vùng Tây Bắc
    
   Nguồn tin: Quỳnh Anh