Tiêu chí cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Thứ năm - 09/06/2016 22:56
Nhằm kiểm soát chất lượng, giá cả dịch vụ, hàng hóa, vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường…ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh và khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam nói chung và Sơn La nói riêng; Góp phần xây dựng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của địa phương, việc triển khai cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm là cần thiết.
Căn cứ Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP;
Nhằm kiểm soát chất lượng, giá cả dịch vụ, hàng hóa, vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường…ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh và khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam nói chung và Sơn La nói riêng; Góp phần xây dựng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của địa phương, việc triển khai cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm là cần thiết. Các cơ sở khi được công nhận đạt chuẩn sẽ được công khai, phổ biến rộng rãi để giới thiệu cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch (các công ty lữ hành, vận chuyển du lịch…), du khách trong và ngoài nước. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan tổ chức thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn. Đồng thời sẽ quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị đạt tiêu chuẩn trên cổng thông tin điện tử của ngành, các tờ rơi, tập gấp, sách ảnh giới thiệu về du lịch Sơn La.


Đồng thời để nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu và phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng cường kích cầu du lịch nhằm thu hút du khách đến với Sơn La trong thời gian tới, Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch tỉnh đăng tải các thông tin, hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch để các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, làm hồ sơ đăng ký cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, cụ thể:
Theo mục VI “Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch” tai Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP quy định:
1. Đăng ký cấp biển hiệu
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên cơ sở tự nguyện.
2. Điều kiện cấp biển hiệu
2.1. Đăng ký kinh doanh và thực hiện các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
2.2. Đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại mục 3 đối với từng dịch vụ tương ứng.
2.3. Bố trí nơi gửi phương tiện giao thông của khách.
3. Tiêu chuẩn cấp biển hiệu
3.1. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch
a) Hàng hóa phải có nguồn gốc rõ ràng đảm bảo chất lượng; không bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; có túi đựng hàng hóa cho khách bằng chất liệu thân thiện với môi trường; có trách nhiệm đổi, nhận lại hoặc bồi hoàn cho khách đối với hàng hóa không đúng chất lượng cam kết;
b) Nhân viên mặc đồng phục, đeo phù hiệu tên trên áo; thái độ phục vụ tận tình, vui vẻ, chu đáo, không nài ép khách mua hàng hóa; có nghiệp vụ và kỹ năng bán hàng; không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất gây nghiện;
c) Cửa hàng có vị trí dễ tiếp cận; diện tích tối thiểu năm mươi mét vuông; trang trí mặt tiền, trưng bày hàng hóa hài hòa, hợp lý; có hệ thống chiếu sáng cửa hàng và khu vực trưng bày hàng hóa; có hộp thư hoặc sổ góp ý của khách đặt ở nơi thuận tiện; có nơi thử đồ cho khách đối với hàng hóa là quần áo; có phòng vệ sinh;
d) Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng (khuyến khích theo điều kiện thực tế của đơn vị kinh doanh).
3.2. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch
a) Vị trí dễ tiếp cận, có quầy bar;
b) Đủ điều kiện phục vụ tối thiểu năm mươi khách; có trang thiết bị phù hợp đối với từng loại món ăn, đồ uống; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
c) Có thực đơn, đơn giá và bán đúng giá ghi trong thực đơn;
d) Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;
đ) Bếp thông thoáng, có trang thiết bị chất lượng tốt để bảo quản và chế biến thực phẩm;
e) Nhân viên phục vụ mặc đồng phục phù hợp với từng vị trí công việc, đeo phù hiệu trên áo;
g) Có phòng vệ sinh riêng cho khách;
h) Thực hiện niêm yết giá.
i) Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng (khuyến khích theo điều kiện thực tế của đơn vị kinh doanh).
4. Hồ sơ cấp biển hiệu
4.1. Đơn đề nghị cấp biển hiệu theo quy định (mẫu đính kèm bên dưới)
4.2. Báo cáo của cơ sở kinh doanh về tình hình hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.
4.3. Các cơ sở mua sắm du lịch, ăn uống du lịch gửi một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La.
5. Thẩm định, xem xét cấp và cấp lại biển hiệu
5.1. Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định, xem xét và ra quyết định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Quyết định cấp biển hiệu có giá trị trong hai năm. Trường hợp không đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.
5.2. Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn ghi trong quyết định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, cơ sở kinh doanh phải gửi một (01) bộ hồ sơ đăng ký đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định, xem xét và ra quyết định cấp lại biển hiệu.
6. Thu hồi quyết định cấp biển hiệu
Trong quá trình kinh doanh, nếu cơ sở dịch vụ du lịch đã được cấp biển hiệu không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn quy định, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra quyết định thu hồi biển hiệu.
7. Mẫu biển hiệu
Mẫu biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định.
8. Báo cáo của cơ sở được cấp biển hiệu
Định kỳ sáu tháng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm được cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.”

Mẫu Đơn đề nghị cấp biển hiệu:
 
  
 

TÊN DOANH NGHIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tên cơ sở dịch vụ
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…… ngày…… tháng ……năm....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BIỂN HIỆU
ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)...................
- Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoặc mua sắm:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:                                                  Fax:
   Email:                                                          Website:
- Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
   Ngày cấp:                                                   Nơi cấp:
- Thời gian bắt đầu kinh doanh:
- Tổng số người quản lý và nhân viên phục vụ:
- Có cam kết, giấy chứng nhận về:
STT Điều kiện Cam kết
thực hiện
 
Giấy chứng nhận
của cơ quan có
thẩm quyền
 
1 An ninh trật tự    
2 Phòng chống cháy nổ    
3 Phòng chống tệ nạn xã hội    
4 Bảo vệ môi trường    
5 Vệ sinh an toàn thực phẩm    
 
- Đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:......
GIÁM ĐỐC HOẶC CHỦ CƠ SỞ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Tác giả bài viết: Admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ Sơn La
Phản ánh
Phản ảnh
Thống kê
Thống kê truy cập: Đang truy cập: 6 Máy chủ tìm kiếm: 2 Khách viếng thăm: 4 Hôm nay: 4,431 Tháng hiện tại: 149,164 Tổng lượt truy cập: 4,011,529
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây