Công văn số: 1861/SVHTTDL-QLDS Của Sở VH,TT&DL V.v tăng cường công tác quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội năm 2017.

Thứ năm - 24/11/2016 01:52
UBND TỈNH SƠN LA
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
 
 
 

Số: 1861/SVHTTDL-QLDS
V.v tăng cường công tác quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội năm 2017.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

Sơn La, ngày 15  tháng 11 năm 2016
 
 
             
Kính gửi:   
  - Công an tỉnh;
  - UBND các huyện, thành phố;
  - Các phòng chức năng thuộc Sở;
  - Các đơn vị trực thuộc Sở
 
Căn cứ Công văn số 4237/BVHTTDL-VHCS  ngày 20/10/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017;
Căn cứ Công văn số 3617/UBND-KGVH  ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017,
          Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các phòng chức năng; các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt và tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa từ gia đình, nhà trường, xã hội thông qua các hoạt động văn hóa, lễ hội; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị 04/CT-BVHTTDL ngày 13/01/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chứcvà thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2016; Thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội.
2. Kiên quyết không để các hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, ăn mày, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch... diễn ra trong lễ hội. Thực hiện quy hoạch khu dịch vụ đảm bảo thuận tiện, không gây cản trở, ùn tắc giao thông; niêm yết giá, bán đúng giá, không chèo kéo khách, không ép giá, bày bán thịt động vật hoang dã, các đồ chơi có tính bạo lực. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy địn của cơ quan chức năng. Có phương án bố trí cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thu gom rác thải hợp lý, thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội.
3. Đề nghị Công an tỉnh: Tổ chức phân luồng, phân tuyến giao thông, bố trí bãi trông giữ phương tiện giao thông, có phương án phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân và du khách khi tham gia lễ hội.
4. Có phương án quản lý hòm công đức, bố trí lực lượng thu gom kịp thời các loại tiền lễ, tiền giọt dầu đặt không đúng nơi quy định; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích. Không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành.
5. Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của nhà nước về tổ chức lễ hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh. Bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.
6. Phòng Quản lý Di sản: Tăng cường công tác quản lý lễ hội, ngày hội. Không cấp phép, tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh. Chỉ đạo dừng tổ chức đối với những lễ hội đã cấp phép trước đây nhưng có nội dung phản cảm, kích động bạo lực, gây bức xúc dư luận xã hội.
          7. Thanh tra sở: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi, đặc biệt là hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                                     
- UBND tỉnh (B/c);
- Bộ VHTTDL (B/c);
- Như đề gửi;                                                                                  
- Lưu VT, QLDS. Oanh (30b)
 
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 (Đã ký)
 
Trần Tân Phong
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ Sơn La
Phản ánh
Phản ảnh
Thống kê
Thống kê truy cập: Đang truy cập: 5 Máy chủ tìm kiếm: 1 Khách viếng thăm: 4 Hôm nay: 2,771 Tháng hiện tại: 138,269 Tổng lượt truy cập: 4,000,634
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây