Mời tham gia cuộc thi sáng tác biểu tượng và khẩu hiệu du lịch Thanh Hóa và Du lịch Kon Tum

Mời tham gia cuộc thi sáng tác biểu tượng và khẩu hiệu du lịch Thanh Hóa và Du lịch Kon Tum
Ban Tổ chức cuộc thi "Sáng tác biểu tượng và tiêu đề Du lịch tỉnh Thanh Hóa" và “Sáng tác biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Kon Tum” trân trọng kính mời các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước tham gia cuộc thi.
Nhằm lựa chọn biểu tượng và khẩu hiệu thể hiện rõ nét đặc trưng, lợi thế của Du lịch Thanh Hóa và Du lịch Kon Tum, phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch.
Ban Tổ chức cuộc thi "Sáng tác biểu tượng và tiêu đề Du lịch tỉnh Thanh Hóa" và “Sáng tác biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Kon Tum” trân trọng kính mời các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước tham gia cuộc thi.
Tỉnh Thanh Hóa tổ chức cuộc thi "Sáng tác biểu tượng và tiêu đề Du lịch tỉnh Thanh Hóa"
Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ ngày 5/8/2016 đến hết ngày 15/10/2016.
Thể lệ và thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải tại:
Tỉnh Kon Tum tổ chức cuộc thi "Sáng tác biểu tượng(logo) và khẩu hiệu(slogan) Du lịch tỉnh Kon Tum”
Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ ngày  26/8/2016 đến ngày 30/10/2016.
Thể lệ và thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải tại: