Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016

Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016
Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần XIV, trong đó xác định: “phát triển kinh tế du lịch là nhiệm vụ trọng tâm”. Ngay từ quý I năm 2016, Hiệp hội Du lịch đã triển khai các hoạt động để hướng tới tham gia “Năm du lịch quốc gia 2017 – Tây Bắc – Lào Cai” với những nội dung: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến quảng bá;
Ngày 08/7/2016, tại khách sạn Sao Xanh 3 (TP Sơn La), Hiệp hội Du lịch Sơn La đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ VII.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Lò Mai Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Sơn La, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, một số Hội, hiệp hội; lãnh đạo Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch Sơn La và các thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Sơn La.
Ông Hoàng Chí Thức – Chủ tịch HHDL Sơn La phát biểu khai mạc Hội nghị

Hiệp hội Du lịch Sơn La đã đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2016.
Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần XIV, trong đó xác định: “phát triển kinh tế du lịch là nhiệm vụ trọng tâm”. Ngay từ quý I năm 2016, Hiệp hội Du lịch đã triển khai các hoạt động để hướng tới tham gia “Năm du lịch quốc gia 2017 – Tây Bắc – Lào Cai” với những nội dung: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến quảng bá; Các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển sản phẩm du lịch; Thực hiện các nhiệm vụ do Ban chỉ đạo du lịch tỉnh giao; Phối hợp hoạt động với các tổ chức hội mà Hiệp hội là tổ chức thành viên, tham gia các chương trình do Hiệp hội du lịch Việt Nam, phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức; Bảo vệ quyền, lợi ích của hội viên.
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế như: chưa đề ra được nhiều giải pháp hoạt động hiệu quả để thu hút sự tham gia của hội viên; sự phối hợp hoạt động giữa Hiệp hội và các cơ quan, tổ chức chưa chặt chẽ.
Trong chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm, Hiệp hội tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội cơ sở; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển sản phẩm; phối hợp     chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh.
Tại Hội nghị, Ông Hoàng Chí Thức – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sơn La đã quán triệt Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
Cũng tại Hội nghị, các thành viên Ban chấp hành và hội viên Hiệp hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến xung quanh vấn đề làm sao để hoạt động của Hiệp hội thiết thực hơn, đi sâu vào tình hình thực tế, giúp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh du lịch của doanh nghiệp nói riêng và ngành du lịch của tỉnh nói chung phát triển hiệu quả hơn. 
Phần thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng

Trên cơ sở tập hợp những ý kiến của các hội viên, Hiệp hội kiến nghị, đề xuất các nội dung về công tác thanh kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch của các doanh nghiệp, cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý với đơn vị kinh doanh du lịch, chính sách thuế, cơ chế phối hợp hoạt động giữa Hiệp hội các cấp…

Tác giả bài viết: Vương Thanh Huyền