Kế hoạch tổ chức “Hội thi ẩm thực dân tộc tỉnh Sơn La” năm 2017

Thứ hai - 07/08/2017 05:27
Nhằm phát huy, tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc và quảng bá giới thiệu với du khách trong nước và quốc tế nét văn hoá ẩm thực độc đáo của dân tộc Việt Nam nói chung và Sơn La nói riêng với các món ăn đặc sắc, độc đáo.
 
UBND TỈNH SƠN LA
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1566/KH-SVHTT&DL Sơn La, ngày 02 tháng 8 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức “Hội thi ẩm thực dân tộc tỉnh Sơn La” năm 2017
 
Căn cứ Kế hoạch số 1359/KH-SVHTTDL ngày 28/6/2017 về triển khai hoạt động chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Sơn La ban hành Kế hoạch tổ chức “Hội thi ẩm thực dân tộc tỉnh Sơn La” năm 2017, với những nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm phát huy, tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc và quảng bá giới thiệu với du khách trong nước và quốc tế nét văn hoá ẩm thực độc đáo của dân tộc Việt Nam nói chung và Sơn La nói riêng với các món ăn đặc sắc, độc đáo. Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về miền đất, con người Sơn La tươi đẹp, thân thiện và mến khách đến bạn bè trong và ngoài nước.
- Lựa chọn ra các món ăn đặc sắc tham dự cuộc thi “Đầu bếp giỏi với chủ đề “Chiếc thìa vàng - Hương vị Tây Bắc” do Tổng cục Du lịch tổ chức tại tỉnh Lào Cai. Triển khai có hiệu quả Chương trình hợp tác phát triển Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và hưởng ứng Năm du lịch quốc gia Lào Cai - Tây Bắc năm 2017;
- Nâng cao nhận thức đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống về Việc đăng ký cấp biển đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh của ngành du lịch và địa phương. Đồng thời, mở rộng mối quan hệ và giao lưu học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật giữa các doanh nghiệp, nhà hàng trên địa bàn.
2. Yêu Cầu
- Kế hoạch được tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng trọng tâm, yêu cầu, có sức lan tỏa rộng, trên tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí.
- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch với các đơn vị, cá nhân và nhân dân kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng dự thi
- Nhân viên chế biến món ăn của khách sạn, nhà hàng, bản du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Sơn La.
2. Hình thức
- Mỗi đơn vị (khách sạn, nhà hàng) tự lựa chọn từ 01 đến 03 món ăn đặc sắc (món ăn chính trong bữa ăn), thường được chế biến để phục vụ khách quốc tế và trong nước để dự thi. Những món này thuộc các hệ thực phẩm khác nhau như gia súc, gia cầm, thuỷ sản, rau, củ, quả…Không chọn những món từ các loại động vật mà nhà nước cấm săn bắt, và một số động vật quý hiếm có trong sách đỏ để dự thi.
- Đơn vị gửi danh sách thí sinh và các món ăn tham dự hội thi về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La trước ngày 15/8/2017.
- Hội thi được tổ chức qua hai vòng:
+ Vòng 1: Tổ chức cuộc thi, chấm và trao giải đối với các món ăn tiêu biểu, đặc sắc.
+ Vòng 2: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức lựa chọn các món ăn đạt giải và thành lập đoàn tham dự cuộc thi đầu bếp giỏi với chủ đề “Chiếc thìa vàng - Hương vị Tây Bắc”; Dự kiến gồm 10 người, trong đó: 04 người của Sở và 06 thí sinh tiêu biểu tham gia dự thi.
3. Số lượng thí sinh và món ăn tham gia dự thi.
- Tổng số đơn vị tham gia: Dự kiến 20 đơn vị (khách sạn, nhà hàng, bản du lịch cộng đồng); Mỗi đơn vị thành lập 01 đội tham gia, tối thiểu là 02 người và tối đa 03 người.
- Số lượng món ăn tham gia dự thi: Mỗi đơn vị lựa chọn 01 đến 03 món ăn đặc sắc, đảm bảo yêu cầu của BTC tham gia dự thi.
4. Cơ cấu giải thưởng
4.1. Cơ cấu giải thưởng tại tỉnh.
- 01 Giải nhất: 5.000.000đ      
- 02 Giải nhì, mỗi giải: 4.000.000đ
- 03 Giải ba, mỗi giải: 3.000.000đ
- 14 Giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000đ
(Chế độ giải thưởng căn cứ theo Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về Quy định mức chi đối với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn)
4.2. Cơ cấu giải thưởng do Tổng cục Du lịch tổ chức
Theo quy chế của Tổng cục Du lịch
5. Thời gian và địa điểm
- Vòng 1: Hội thi do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (Dự kiến vào đầu tháng 9/2017).
- Vòng 2: Cuộc thi cấp khu vực do Tổng cục Du lịch tổ chức tại tỉnh Lào Cai (Dự kiến vào cuối tháng 10/2017)
III. KINH PHÍ
Nguồn kinh được giao tại Quyết định số 390/QĐ-SVHTT&DL ngày 22/12/2016 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2017.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Quản lý Du lịch
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức Hội thi;
- Mời các thành viên tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi và tham mưu các quyết định thành lập.
- Phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Giám khảo hoàn thiện Thể lệ Hội thi. 
- Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền, phát động về Hội thi đến các đơn vị khách sạn, nhà hàng, bản du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Sơn La.
- Tổng hợp các đơn vị đăng ký món ăn tham gia Hội thi;
- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở, vật chất kỹ thuật tổ chức: Giấy mời đại biểu tham dự, không gian cho các đơn vị tổ chức chế biến, lễ trao giải…
- In ấn giấy chứng nhận, giải thưởng, cờ lưu niệm, và hoa tươi cho các đơn vị tham gia và đạt giải tại Hội thi;
- Thường trực giải đáp, cung cấp thông tin về Hội thi.
- Chuẩn bị các nội dung, điều kiện và thành lập đoàn tham gia Cuộc thi cấp khu vực do Tổng cục Du lịch tổ chức tại tỉnh Lào Cai (Dự kiến vào cuối tháng 10/2017)
2. Phòng Tổ chức pháp chế
- Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức Hội thi;
- Tham mưu ban hành, công bố các Quyết định công nhận các đơn vị có món ăn đạt giải tại lễ trao giải Hội thi.
3. Văn phòng Sở
- Cử cán bộ tham gia thành viên Ban Tổ chức, tổ phục vụ Hội thi;
- Bố trí kinh phí kịp thời tổ chức Hội thi và tham gia Cuộc thi cấp khu vực do Tổng cục Du lịch tổ chức tại tỉnh Lào Cai;
- Đảm bảo các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.
4. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh
- Cử cán bộ tham gia thành viên Ban Tổ chức, tổ phục vụ Hội thi;
- Tuyên truyền rộng rãi về Hội thi trên trang web của Trung tâm; Đăng tải trên trang Web của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.
- Phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thi đảm bảo theo kế hoạch.
- Thực hiện các nhiệm vụ khi Ban tổ chức phân công.
5. Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố
Tuyên truyền rộng rãi về Kế hoạch, Thể lệ và phát động Hội thi bằng văn bản đến các khách sạn, nhà hàng, bản du lịch cộng đồng trên địa bàn.
6. Đề nghị Hiệp hội du lịch tỉnh Sơn La
- Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức cuộc thi.
- Tuyên truyền, động viên các hội viên của khách sạn, nhà hàng, bản du lịch cộng đồng trên địa bàn tham gia Hội thi.
7. Đề nghị các Khách sạn, nhà hàng, bản du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
- Tích cực, hưởng ứng, thành lập đội tham gia Hội thi.
- Các đơn vị chuẩn bị mọi điều kiện, trang thiết bị, nguyên vật liệu chế biến món ăn và trang phục gọn gàng để tham dự hội thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Hội thi ẩm thực dân tộc tỉnh Sơn La” năm 2017. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Tổng cục Du lịch;
- Các đơn vị có tên tại mục IV;
- Lưu: VT, QLDL (H, 50b).
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)

 
  Đặng Văn Hùng
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây