Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 16 tháng 06 năm 2014, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013.

Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2012

Về Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch thay thế nghị số149/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2007 Nghị định của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Nghị định số 01 /2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012

Về việc Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực du lịch của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.

Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011

Về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch của Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007, Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007.

Thông tư số : 89/2008/TT-BVHTTDL

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch ....

Các tin khác

1, 2  Trang sau 

.

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 767
  • Tháng hiện tại: 5003
  • Tổng lượt truy cập: 667582