Nghị định số 57/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 6 năm 2015

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.

Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2015

Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới.

Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ ngày 08/12/2014

Về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới

Quyết định số 2050/QĐ-TTg ngày 12/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Về phê duyệt " Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn 2030 "

Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 16 tháng 06 năm 2014, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013.

Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 18/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Về phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013 - 2020.

Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 01 tháng 04 năm 2013

Về phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2012

Về Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch thay thế nghị số149/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2007 Nghị định của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Nghị định số 01 /2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012

Về việc Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực du lịch của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.

1, 2  Trang sau 

.

  • Đang truy cập: 28
  • Khách viếng thăm: 23
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 1621
  • Tháng hiện tại: 1621
  • Tổng lượt truy cập: 1653707